Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

Geschiedenis

De Raad van Advies is opgericht per 10 oktober 2010. Ondanks de nog prille leeftijd heeft de Raad al een bijzondere geschiedenis. Bij de oprichting van de Raad zijn vooraanstaande St. Maarteners betrokken geweest die tevens een belangrijke rol als (buitengewoon) lid hebben vervuld bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de opbouw van het land Sint Maarten. Een aantal van de leden heeft bovendien jaren lang in het bestuur van het eilandgebied Sint Maarten of in het bestuur van de Nederlandse Antillen gediend. Daar komt bij dat een van de leden tevens lid was van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Met de ervaringen van alle individuele leden was de Raad van Advies op de hoogte van hetgeen de transitie naar het land Sint Maarten met zich meebracht en was zij in staat om hierop op een adequate manier te anticiperen en te adviseren.

De bezetting was bij het ontstaan van de Raad van Advies, nog voor 10 oktober 2010 als volgt:

 • Mw. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon, lid, tevens vice-voorzitter
 • Dhr. drs. E.B. Holiday, lid
 • Dhr. D.L. Richardson MBA, lid
 • Dhr. J.J. Beaujon, lid
 • Dhr. M.S. Voges, lid
 • Dhr. mr. R. Groeneveldt, buitengewoon lid
 • Dhr. mr. G. Bell, buitengewoon lid
 • Dhr. mr. M.L. Alexander, buitengewoon lid

Al snel werden enkele leden benoemd voor een andere voorname functie. Drs. E.B. Holiday werd benoemd tot Gouverneur, maar is in die hoedanigheid nog altijd verbonden als constitutionele voorzitter van de Raad.

De heer D.L. Richardson MBA werd benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk en is actief gebleven voor de Raad van Advies van Sint Maarten als buitengewoon lid. Vanwege zijn benoeming tot Minister van Justitie in juni 2013 vervult de heer D.L. Richardsom geen functie meer voor de Raad van Advies van Sint Maarten en de Raad van State van het Koninkrijk.

De heer M.S. Voges werd benoemd tot Gevolmachtigde Minister binnen de rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden. De heer M.S. Voges heeft afscheid moeten nemen van de Raad omdat het ambt van Gevolmachtigde Minister onverenigbaar is met het (buitengewoon) lidmaatschap van de Raad van Advies. Ook voor mr. R. Groeneveldt gold dat zijn nieuwe functie als waarnemend Gouverneur volgens de Staatsregeling onverenigbaar is met het (buitengewone) lidmaatschap van de Raad.

De nieuwe (buitengewone) leden die hen in 2011 opvolgden, en die aanvullend werden benoemd, waren:

 • Dhr. L.L. Duzanson, lid
 • Mw. M.M. Hazel MA, buitengewoon lid
 • Dhr. M.F.A. Gumbs, lid
 • Dhr. mr. G. Bell, lid
 • Dhr. mr. R. Gibson Sr., buitengewoon lid

Spoedig na zijn benoeming, moest de heer mr. R. Gibson Sr. aftreden vanwege zijn benoeming in het College financieel toezicht. Ook zijn nieuwe functie was onverenigbaar met het (buitengewoon) lidmaatschap van de Raad. Kort na het aftreden van de heer mr. R.Gibson Sr. trad de heer mr. G.R. Bergman aan als buitengewoon lid.

Share this page: