Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

Missie en Visie

Versterking van onze democratie

Missie

De Raad van Advies zal de democratie en rechtsstaat van Sint Maarten handhaven door onafhankelijk, kwalitatief, nauwkeurig, deugdelijk en rechtvaardig advies uit te brengen aan de regering en staten.

Visie

De Raad van Advies is een professioneel adviesorgaan functionerend in een representatieve omgeving dat onafhankelijke, doeltreffende, wetenschappelijke en rechtvaardige adviezen uitbrengt aan de regering en staten met het doel om kwalitatieve wetgeving totstand te brengen ter bevordering van een goed functionerende democratie voor de individuele burger en de Sint Maartense samenleving in zijn geheel.

Share this page: