Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

Staatsrechtelijke positie

De constitutionele positie van de Raad van Advies

De Raad van Advies is een grondwettelijk geregeld adviesorgaan van de regering en van het parlement. Als adviesorgaan staat de Raad van Advies buiten de politiek. Dat wil zeggen dat de Raad onafhankelijk,onpartijdig en objectief is.

De Raad is dus niet zoals de regering en het parlement democratisch gelegitimeerd. Zijn gezag ontleent de Raad van Advies aan de wetenschappelijke benadering ten aanzien van de adviezen.

De adviezen van de Raad zijn niet bindend. Dat houdt in dat de Raad van Advies niet de macht heeft om bijvoorbeeld een voorstel van landsverordening tegen te houden of om de regering of parlement een wijziging in het voorstel te laten maken.

De opzet is dat de regering en het parlement aan de hand van het advies het voorstel van landsverordening, in het bijzonder op juridisch en wetstechnisch niveau aanscherpen. Zo past de Raad van Advies als behoeder van de rechtsstaat in het Sint Maartense staatsbestel, zonder dat enige afbreuk wordt gedaan aan de democratische beginselen.

Share this page: