Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

Raad van Advies en Secretariaat

De constitutionele voorzitter van de Raad van Advies is de Gouverneur en hij heeft een raadgevende stem. 

Zijne Excellentie Gouverneur drs. E.B. Holiday

De vice-voorzitter heeft de dagelijkse leiding over de Raad en is tevens lid van de Raad

Mw. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon

Er zijn hoogstens vijf leden en vijf buitengewone leden

De huidige leden zijn:

Dhr. J.J. Beaujon
Dhr. mr. G. Bell
Mw. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon
Dhr. L.L. Duzanson
Mw. M.M. Hazel MA

De huidige buitengewone leden zijn:

Dhr. mr. M.L. Alexander
Dhr. mr. G.R. Bergman
Mw. P.M. Philips 

Klik hier om het organogram in een nieuw venster te bekijken

Het Secretariaat

Het Secretariaat ondersteunt de Raad op ambtelijk niveau. De Secretaris geeft leiding aan het secretariaat. Hij/zij vormt de belangrijke schakel tussen de Raad en het Secretariaat. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het medeondertekenen van de adviezen. Door de adviezen te ondertekenen geeft de Secretaris aan dat de inhoud van het advies overeenkomt met hetgeen de Raad heeft besloten in de vergadering(en). Zijn/haar handtekening betekent dat de behandelend juridisch bestuursadviseur binnen zijn/haar mandaat heeft gehandeld. Voorts is de Secretaris verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Secretariaat.

De juridisch bestuursadviseurs verrichten onderzoek ten behoeve van de Raad en ondersteunt de Raad bij het opschrijven van de adviezen. De huidige bezetting is als volgt:

Secretaris
Dhr. mr. A.G. Baly

Juridisch bestuursadviseurs
Mw. mr. J
.S.K. Weeks
Mw. mr. N.M. Tackling 
 

 


Share this page: