Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

News

maart 2014

Published: Jun 25 2014, 01:14 PM
v Adviezen:
Het wetenschappelijk onderzoek hiertoe gebeurd door de juristen mr Keith de Jong en mr Richard Jackson o. l. v. de Secretaris Directeur (SD) mr Ajamu Baly.
Behandelde en vastgestelde adviezen t.a.v. de volgende concept wet-regelgeving:
Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de uitvoering van de artikelen 9 en 10 en van artikel 14 van de Landsverordening Zorginstellingen ten aanzien van de Stichting Sint Maarten Medical Center (Landsbesluit nadere regelstelling Stichting Sint Maarten Medical Center)
Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 11, 12, en 29 van de Landsverordening Algemene weduwen- en wezen uitkering (AWW) en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van deze landsverordening.
Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 7,
eerste lid, 7a, eerste lid, en 26, derde tot en met vijfde lid, van de Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering (AOV)
v Activiteiten van de Vice Voorzitter en de Raad :
De Vice Voorzitter (VV) Mw mr Mavis Brooks bereidt alle vergaderingen van de Raad voor samen met de SD. Zij woonde ook de maandelijkse bespreking bij met de Gouverneur Zijne Excellentie drs E. Holiday,
tevens Voorzitter van de Raad van Advies.
Op 4 maart 2014 vindt de 1ste vergadering plaats met de Minister van Justitie en de Raad in het kader van een jaarlijks terugkerende vergadering met alle ministers.
De VV heeft de vergadering van Commissie van Toezicht Veiligheidsdienst St. Maarten (VDSM)bijgewoond.
De VV heeft een bespreking op secretariaat gehad met een viertal studenten van de Universiteit van Utrecht in verband met hun project over ‘Good Governance’.
De VV heeft voorbereidingen getroffen voor de 3-partiet-vergadering (Raden van Advies Aruba, Curaçao en ST. Maarten met de SD). Deze vergadering zou plaatsvinden op Curaҫao.
Bespreking gehouden tussen de Raad en de Integriteits-commissie van de Gouverneur op secretariaat.
v Stage van de Secretaris Directeur (SD) bij de Raad van Advies Aruba.
Van 19 tot en 21 maart 2014 heeft de SD een korte oriëntatie stage gelopen op Aruba waar hij kennis heeft kunnen nemen van de werkwijze van de RvA Aruba, contacten gelegd en gedachten gewisseld over gemeenschappelijke onderwerpen
v Cursus(vervolg) Academie voor de Wetgeving, coordinatie Dhr mr Keith de Jong:
Module 3: Wetgeving en wetgevingskwaliteit
Met als literatuur het boek Wetgeven Handboek voor de centrale en decentrale overheid, heeft prof. mr. Sjoerd Zijlstra, onder andere hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, module 3 van de Leergang uiterst succesvol verzorgd. Tijdens de vier middagsessies van 10 tot en met 13 maart 2014, zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
· het algemene wetgevingsbeleid;
· bevoegdheden en normstellingen;
· handhaving;
· inwerkingtreding; en
· overgangsrecht
Prof. Zijlstra heeft de cursus gecombineerd met zowel actuele situaties op Sint Maarten alsook situaties in Nederland met daarbij verwijzingen naar relevante jurisprudentie. Daarnaast is gebruik gemaakt van een handige transponeringstabel van de Nederlandse Aanwijzingen voor de regelgeving en de Sint Maartense Aanwijzingen voor de regelgeving. In totaal hebben de 19 deelnemers de module Wetgeving en wetgevingskwaliteit succesvol afgerond.
Op woensdag 12 maart 2014 heeft prof. Zijlstra een goed bijgewoonde lezing gegeven over het concipiëren van een Landsverordening Algemeen Bestuursrecht voor Sint Maarten. Hierbij werd de Nederlandse Algemene Wet Bestuursrecht als uitgangspunt genomen, waarbij werd uitgelegd welke onderdelen van de Wet eventueel voor Sint Maarten van toepassing zouden kunnen zijn.
Share this page: