Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-01-20 AMvrB Besluit van houdende wijzigingen van het besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 jan 2021
LBham
2020-07-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-20 LV Adviesverzoek op grond van artikel 69, 5e lid van de staatsregeling
LV
2020-07-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-20 DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake de constitutionele status van Sint Maarten
Div
2020-06-25
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-20 LV Landsverordening verhoging AOV-pension en pensioenleeftijd tot 65
LV
2020-06-12
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-02-20 LV Landsverordening, tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2020
LV
2020-02-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-20 RW Ontwerp van Rijkswet wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan
RW
2020-01-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-20 LV Ontwerp van Landsverordening, van de tot wijziging van de Landsverordening registratie en financien politieke partijen in verband met vervallen van de controlefunctie van de Algemene Rekenkamer bij financiele gegevens van politieke partijen
LV
2020-01-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-20 LB ontwerp van Landsbesluit tot wijziging van het besluit rechtspositie korps politie Sint Maarten ivm de invoeging van nieuwe salaristabellen
LBham
2020-01-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-19 LB ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Keisbesluit i.v.m. de aanpassing van de vergoeding van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau
LBham
2019-12-31
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-19 LB ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot intrekking van het Besluit Rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000
LBham
2019-12-23
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-19 LB Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijz van het Kiesbesluit ivm de wijz van model 22 behorende bij artikel 11 van het Kiesbesluit
LBham
2019-11-25
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-19 ILV InitiatiefLV tot wijz vd LV tot vaststelling van de begroting van Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 ivm het verhogen van de begrotingen van bepaalde jeugd en sociale programma’s
ILV
2019-11-19
Afgehandeld
-
Advieverzoek SM-02-19 ILV Initiatieflv tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht ivm de verhoging van de maximumstraf voor verkrachting....en de intro van de mogelijkheid tot afbreking van zwangerschap als gevolg van verkrachting
ILV
2019-11-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 07-19 LV Landsverordening van de tot wijziging van de Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS
LV
2019-10-30
Afgehandeld
Adviesverzoek SM 05-19 LV Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Corporate Governance teneinde het intrekken van de Landsverordening Corporate Governance van de voormalige Nederlandse Antillen en enkele wetstechnische aanpassingen
LV
2019-09-16
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.