Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM 06-19 LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2020
LV
2019-09-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-19 LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de tot wijziging van het Landsbesluit rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van het Koninkrijk in verband met de leeftijd van het functionele ontslag
LBham
2019-05-31
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-19 AMvRb Ontwerp van Algemene maatregelen van rijksbestuur Besluit tot wijziging van het Besluit Rode Kruis 1988 in verband met het vervallen van de eis van instemming van de Kroon met de statuten en in verband met enkele andere wijzigingen.
Div
2019-05-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-19 AMvRb Ontwerp van Algemene maatregelen van rijksbestuur Besluit houdende aanpassing van het besluit Kapittel voor de civiele orden in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
Div
2019-05-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-19 LV Nota van wijziging op ontwep van Landsverordening begroting 2019
LV
2019-05-13
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-19 ILV Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS (Zittingsjaar 2018-2019-127)
ILV
2019-04-12
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-03-19-LV Landsverordening, tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met de invoering van een vrijstelling voor psychologen
LV
2019-02-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-19-LV Landsverordening, van de houdende vastelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering
LV
2019-02-11
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01/19-LV Landsverordening, van de tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening begroting 2019)
LV
2019-02-07
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/08-18-LB Landsbesluit,houdende algemene maatregelen, van de ter uitvoering van artikel 61a van de Algemene landsverordening landsbelastingen (Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen)
LBham
2018-12-06
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-18 RW Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koningkrijk en de Landen (Rijkswet Koninkrijkgeschillen)
RW
2018-11-26
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/13-18-LV Landsverordening van de tot herstel van een wetstechnishce omissie in de Landsverordening van de 26e juni 2017 houdende wijziging van de Sanctielandsverordening ter uitvoering van aanbeveling 6 van de Financial Action Task Force om zonder vertraging de beperkende maatregelen te implementeren en enkele wetstechnische aanpas...
LV
2018-10-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/14-18-LV Landsverordening, van de tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienst jaar 2015
LV
2018-10-15
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/15-18-LV Landsverordening van de tot vastelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019
LV
2018-10-15
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/12-18-LV Landsverordening tot tweede wijziging van de Landsverordening begroting 2018 in verband met de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen, alsmede op grond van voortschrijdende inzichten en tenslotte in verband met herziening van de meerjarenramingen op grond van aangepaste beleidsdoelen
LV
2018-09-28
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.