Landsbesluiten


Hier vindt u de adviezen van de Raad die reeds gepubliceerd zijn.
Note: Klik op het jaartal om alle Adviezen van dat jaartal te tonen.

Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-07-21 LBham Wijziging van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de aflevering en vergoeding van geneesmiddelen met het oog op de betaalbaarheid en de continuiteit van de farmaceutische zorg
Adviesverzoek SM-03-21 LB Landbesluit houdende algemene maatregelen, van de uitvoering van de artikelen 10, tweede lid en 11, tweede lid van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (LBham Muntteken en Muntmeesterteken)
Adviesverzoek SM-01-21 LB Ontw. landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijz. vhOrganisatiebesluit Ministerie van Justitie ivm vervanging vh in de bijlage opgenomen functieboek Justitie en enkele andere wijziging
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-05-19 LB ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot intrekking van het Besluit Rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/07-18-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van een bekostigingssysteem voor het onderwijs en regels inzake de procedure tot indiening en behandeling van aanvragen voor bekostiging (Landsbesluit bekostiging onderwijs)
Adviesverzoek SM/04-18-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van het Koninkrijk
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/02-16-LB Landsbesluit Ham aanpassing vd dagloongrenzen voor 2015, genoemd in Lv ongevallenverzekering en Lv ziekteverzekering ivm ontw vd prijsindexcijfers v.d gezinsconsumptie
Adviesverzoek SM/04-16-LB Landsbesluit ham tot aanpassing v.d. dagloongrenzen voor 2016, genoemd in lv ongevallenverzekering en de Lv ziekteverzekering ivm de ontwikkeling v.h. prijsindexcijfer v.d gezinsconsumptie
Adviesverzoek SM/03-16 LB Ontw. Pb.ham ter wijziging v.h. lb ham ter uitvoering v.d art. 4 &5 v.d. lv speelvergunningsrecht hazardspelen
Adviesverzoek SM/01-16-LB Landsbesluit besparing ivm ziektekosten door de bijdrage v/h Land aan het AFZ en de premie voor de ziekteverzekering op nihil te stellen
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/07-15-LB Landsbesluit ham, van de houdende beperkte maatregelen tegen bepaalde staten, gebieden, individuele personen, groepen en organisaties (Sanctielandsbesluit)
Adviesverzoek SM/05-15-LB Landsbesluit, tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband met het uitbreiden van het aantal leden in de commissie, het verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, alsmede het regelen van de benoeming, schorsing en ontslag van de leden.
Adviesverzoek SM/01-15-LB Landsbesluit tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei 2012 tot regeling van de inrichting en de organisatie van het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad in verband met aanpassing van het formatieplan
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/23-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal in verband met het geautomatiseerd onderling vergelijken van DNA profielen tussen landen van het Koninkrijk
Adviesverzoek SM/19-14- LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot regeling van de modellen en administratie voor de identiteitskaarten voor geprivilegieerden
Adviesverzoek Sm/18-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van regels inzake de bezoldiging van onderwijspersoneel
Adviesverzoek SM/16-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Functieboek Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur als gevolg van wijzigingen binnen het formatieplan
Adviesverzoek SM/15-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Functieboek Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur als gevolg van wijzigingen binnen het formatieplan
Adviesverzoek SM/14-14-LB Landsbesluit tot wijziging van de samenstelling en het presentiegeld van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning
Adviesverzoek SM/12-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen , tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot aanpassing van de daglonen, genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekeri...
Adviesverzoek SM/11-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit in verband met een uitbreiding van het aantal stemdistricten
Adviesverzoek SM/10-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Organisatiebesluit Algemene Zaken wegens het opsplitsen vanwege de opleiding van de afdeling Juridische zaken en Wetgeving in twee secties
Adviesverzoek SM/09-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot verwijzing van de bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen in verband met de indexering van de tarieven voor paramedici en het vaststellen van een tarief voor verrichtingen door de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten
Adviesverzoek SM/06-14-LB Sanctielandsbesluit Oekraïne
Adviesverzoek SM/07-14-LB Sanctielandsbesluit territoriale integriteit Oekraïne
Adviesverzoek SM/05-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van nadere voorschriften op grond van artikel 6 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten)
Adviesverzoek SM/05-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van nadere voorschriften op grond van artikel 6 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten)
Adviesverzoek Sm/04-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het LB aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken in verband met de verlengingen van de overgangsrechtelijke termijn
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/08-13-LB Landsbesluit ham tot wijziging van artikel 13 van het Kiesbesluit in verband met het vereenvoudigen van de eisen aan de stembussen
Adviesverzoek SM/27-12-LB Landsbesluit ontwerp maatregelen vaststelling eisen bekwaamheid aanvraag rijbewijs
Adviesverzoek SM/06-13-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Raad van Advies
Adviesverzoek SM/01-13-LB Landsbesluit houdende Algemene maatregelen, tot vaststelling van de hoogte van de remuneratie en het presentiegeld van de leden en plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer
Adviesverzoek SM/04-13-LB Landsbesluit bezwaarschriften ambtenaren
Adviesverzoek SM/02-13-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging v. H. Instellingsbesluit Commissie Konklijke Onderscheidingen in verband met de verhoging v. D. Vergoeding van werkzaamheden
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/18-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregeling, tot wijziging van de bijlagen bij de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur in verband met het aanbrengen van wijzigingen die verband houden met de gewijzigde rechtsorde en enkele andere wijzigingen
Adviesverzoek SM/19-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Algemene Rekenkamer in verband met een aanpassing van het formatieplan
Adviesverzoek SM/17-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen ter aanwijzing van een algemeen toegankelijk elektronisch medium voor het plaatsen van geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen en enkele andere wijzigingen
Adviesverzoek SM/14-12-LB Landsbesluit tot wijziging van Bezoldigingsregeling ambtenaren aanpassing salaris i.v.m. indexcijfer voor de gezinsconsumptie
Adviesverzoek SM/03-12-LB Landsbesluit h.a.m. tot wijziging van de landsverordening van overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur
Adviesverzoek SM/01-12-LB Landsbesluit h.a.m. tot regeling v. d. inrichting en de organisatie v. h. Secretariaat S.E.R.
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/15-11-LB Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheids onderzoeken
Adviesverzoek SM/14-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen v. d. leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris v. d. Sociaal- Economische Raad
Adviesverzoek SM/10-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot regeling v.d. inrichting en de organisatie v.h. secretariaat v. d. Algemene Rekenkamer
Adviesverzoek SM/09-11/12-LB Landsbesluit, h.a.m. tot regeling v. d. inrichting en de organisatie v. h. secretariaat v. d. Raad van Advies
Adviesverzoek SM/08-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot wijziging v. h. uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering van nieuwe rijbewijzen
Adviesverzoek SM/04-11-LB Landsbesluit tot uitvoering art.11d,zesde lid, LV voorgezet onderwijs
Adviesverzoek SM/03-11-LB Landsbesluit, h.a.m. houdende de toelating v. h. Vrijwilligerskorps Sint Maarten als weerkorps in de zin v. d. Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (Landsbesluit VKS)
Adviesverzoek SM/04-11-LB Landsbesluit h.a.m. tot wijziging v. d. aanpassing v.d. salarissen aan de ontwikkeling v.h. prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie
Adviesverzoek SM/03-11 LB Landsbesluit, model schriftelijke verklaring ministers
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/02-11-LB Landsbesluit Bekendmaking wettelijke regelingen
Adviesverzoek SM/01-11-LB Landsbesluit, ham besluit ter vaststelling van modelformulieren en stemdistricten ter uitvoering van de Kiesverordening (Kiesbesluit)

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.