Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-05-23 LBham Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vastelling van regels over studiefinanciering (Landsbelsuit studiefinanciering)
LBham
2023-05-08
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-04-23 LBham Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregeken, tot vaststelling van het jaarlijks verschuld recht voor het houden van een vergunning toto het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middle van serviicelijndiesnten ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening buitengaatse hazard...
LBham
2023-05-03
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-03-23 LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Integriteitskamer in verband met het verhogen van de leeftijdsgrens voor leden en plaatsvervangende leden
LV
2023-02-28
Afgehandeld
-
Adviesvoerzoek SM-02-23 LV Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021)
LV
2023-02-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-23 LV Ontwerp van Landsverordening van de tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering, Landsverordening minimumlonen, de Landsverordening ziekteverzekering, en de Landsverordening ongevallenverzekering ter aanpassing van de peilperiode voor het pr...
LV
2023-02-17
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-23 LBham Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de datum tot wijziging van artikel 2 van het Bezoldigingsbesluit onderwijs
LBham
2023-01-30
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-23 LBham Ontwerp Landsbelsuit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 3quarter en 4, tweede lid, van de Loterijvergoeding
LBham
2023-01-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-23 LBham Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Landsbesluit personenvervoer
LBham
2023-01-05
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-11-22 LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de berekening van aan de Bank verschuldige bedragen
LV
2022-10-31
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-10-22 LBham Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van artikelen 11 en 29 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezen verzekering (Landsbesluit Indexering Algemene Weduwen- en Wezen verzekering 2022)
LBham
2022-09-05
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-08-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging landsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering artikelen 3bis, 3e en 5e lid en 4, 2e lid van de loterijverordening
LBham
2022-08-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van prijzenbesluit aardolieproducten, prijzenbesluit levensmiddelen en prijzenbesluit brood in verband met de herverdeling van regelgevende bevoegdheid op het moment van landwording Sint Maarten
LBham
2022-08-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-09-22 LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening begroting 2022 (Landsverordning begrotingswijziging 2022)
LV
2022-08-02
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging Landsbesluit inrichting
LBham
2022-07-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging artikel 7, 1e lid, artikel 26, 3e lid tot en met 5e lid van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 2020. (Landsbesluit indexering Algemene Ouderdomsverzekering 2020)
LBham
2022-07-21
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.