Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

Welkom

De Raad van Advies St. Maarten (hierna de Raad) heet u welkom op deze website.

De Raad is een Hoog College van Staat. Op grond van artikel 69 tot en met 73 van de Staatregeling van St. Maarten (AB 2010, 1) heeft de Raad als hoogste en laatste onafhankelijke adviseur van de regering de taak haar te adviseren ter zake van wetgeving en bestuur. De Raad voorziet de Staten tevens van advies als het initiatiefwetgeving betreft.

De uitgebrachte adviezen gaan door tussenkomst van het Kabinet van de Gouverneur naar de regering. De adviezen ter zake van initiatiefwetgeving gaan direct naar de Voorzitter van de Staten.

In eerste instantie zijn het de ministers, statenleden en betrokken ambtenaren die inzage in de adviezen krijgen.

De website biedt de mogelijkheid aan een groter publiek, om kennis te nemen van de gepubliceerde adviezen. Dit komt transparantie in de overheid zeker ten goede.

U, de bezoeker krijgt tevens de kans om over onder andere de samenstelling, werkwijze, op de Raad van toepassing zijnde wet-en regelgeving, Reglement van orde en gedragregels te vernemen.

Bij het bezoeken van deze website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen ten aanzien van de Raad van Advies.

Vice-voorzitter Raad van Advies

Mw. mr. drs. Mavis Brooks-Salmon

Ga direct naar:

  1. Geschiedenis
  2. Taken
  3. Staatsrechtelijke positie
  4. Missie en Visie
  5. Raad van Advies en Secretariaat
  6. Adviezen
  7. Veelgestelde vragen
  8. Fotoalbum
  9. Contact
  10. Links
Share this page: