Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-08-21 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot aanpassing van de salaristabellen van de kustwacht van Sint Maarten
LBham
2021-11-23
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-12-21 LV Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen
LV
2021-11-17
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-02-21 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot invoering van een nationale gezondheidsheffing op toeristen (Landsverordening gezondheidsheffing toeristen)
Div
2021-11-16
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-07-21 LBham Wijziging van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de aflevering en vergoeding van geneesmiddelen met het oog op de betaalbaarheid en de continuiteit van de farmaceutische zorg
LBham
2021-11-08
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-08-21 LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022)
LV
2021-10-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-21 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband met het verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen
LBham
2021-10-19
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-05-21 LB Ontwerplandsbesluit houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de wijze van het toezicht op de naleving van de Leerplichtlandsverordening (Landsbesluit toezicht leerplicht)
LV
2021-10-01
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-10-21 LV Landsverordening hoger onderwijs
LV
2021-09-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-11-21 LV Landsverordening vaststelling jaarrekening 2018
LV
2021-09-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-09-21 LV Landsverordening vaststelling jaarrekening 2017
LV
2021-09-02
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-21 LV Ontwerp landsverordening tot wijz. Van de Landsverordening identiteitskaarten
LV
2021-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-21 LV Ontwerp landsverordening tot wijz. Van de landsverordening op de inkomstenbelasting (SPOED)
LV
2021-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-21 LB Ontwerp van landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijz. van landsbesluit identiteitskaarten geprivilegieerden (SPOED)
LBham
2021-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-21 LV Ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht op effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders)
LV
2021-06-28
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-03-21 LB Landbesluit houdende algemene maatregelen, van de uitvoering van de artikelen 10, tweede lid en 11, tweede lid van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (LBham Muntteken en Muntmeesterteken)
LBham
2021-06-28
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.