Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

News

Carrière dag Milton Peters College 2014

Published: Nov 13 2014, 01:08 PM

De Raad van Advies heeft op 5 november 2014, op uitnodiging van het Milton Peters College, twee presentaties verzorgd met betrekking tot de organisatie en de werkzaamheden van de Raad van Advies en in het bijzonder de werkzaamheden van de Hoofd medewerker, Juridisch bestuursadviseur en Secretaris. Aanwezig namens de Raad van Advies waren: dhr. mr. Ajamu Baly (Secretaris), dhr. mr. Keith de Jong en dhr. mr. Richard Jackson (Juridisch bestuursadviseurs) en mw. Florencia Wilson (Hoofdmedewerkster administratie). In het kader van de jaarlijkse carrière dag hebben studenten zich ingeschreven voor presentaties van verschillende organisaties. Onder andere de politie, de Kustwacht, TelEm, PJIA, St. Maarten Laboratory Service, de Voogdijraad, advocaten en koks waren vertegenwoordigd.  

De eerste presentatie, verzorgd door de Secretaris en de Juridisch bestuursadviseurs, werd bezocht door ongeveer twintig studenten. Tijdens de presentatie is verteld wat de rol is van de Raad van Advies, wat de werkzaamheden zijn, welke kwalificaties nodig zijn om te werken als Juridisch bestuursadviseur en wat de voor- en nadelen zijn van het werken bij de Raad van Advies. Om de interactie te bevorderen kregen de studenten een opdracht. Middels de opdracht is gesimuleerd hoe de Raad van Advies te werk gaat bij het adviseren, met daarbij het toetsingskader in het achterhoofd. Door middel van de opdracht kregen de studenten een duidelijker beeld over de werkzaamheden als Juridisch bestuursadviseur bij de Raad van Advies.

Tijdens de tweede presentatie, verzorgd door de Secretaris en de Hoofdmedewerkster administratie, is specifiek ingegaan op de functie en de benodigde kwalificaties van de Hoofd medewerker. Ook voor deze presentatie bleek veel belangstelling. Mw. Wilson lichtte toe wat haar dagelijkse werkzaamheden zijn, dat ze de jaarlijkse begroting van de Raad van Advies opstelt, dat ze ervoor zorgt dat alle betalingen op tijd worden gedaan en dat ze zowel de secretaris als de Juridisch bestuursadviseurs zoveel mogelijk faciliteert bij hun dagelijkse werkzaamheden.  

De Raad van Advies is verheugd dat er veel belangstelling was voor de presentaties en hoopt dat het een bijdrage heeft kunnen leveren aan studenten bij het maken van een keuze in hun vervolgstudie. De Raad van Advies wil het Milton Peters College van harte bedanken voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de Carrière dag 2014.

Share this page: