De taak van de Raad van Advies - deze website is in aanbouw

HET DOEL VAN ADVISEREN

De Raad adviseert in het besef dat de verantwoordelijkheid voor wetgeving en beslissingen niet bij de Raad ligt maar bij de wetgever of het bestuur. Met zijn adviezen beoogt de Raad bij te dragen aan de totstandkoming van kwalitatieve wetgeving door in de advisering aandacht te vragen voor rechtmatigheid, constitutionaliteit, doelmatigheid, effectiviteit, de belangen van minderheden, consistentie en continuïteit.

Het doel dat de regering (of initiatiefnemer) met haar wetgeving probeert te bereiken vormt het uitgangspunt voor de advisering. De Raad streeft met zijn advisering geen eigen politieke doelen na. Het advies is erop gericht om het doel dat de regering zich voorstelt zo doeltreffend mogelijk gerealiseerd te krijgen met in achtneming van de kwaliteitseisen die een democratische rechtstaat aan de wetgeving stelt.


HET TOETSINGSKADER

De Raad toetst ontwerpen van wetgeving aan de hand van een toetsingskader dat uit drie onderdelen bestaat.

 • de beleidsanalytische toets
 • de juridische toets en;
 • de wetstechnische toets

Bij de beleidsanalytische toets beoordeelt de Raad of het voorstel op een efficiënte manier bijdraagt tot de verwezenlijking van de door de wetgever beoogde doelstellingen. De Raad toetst hier onder meer of het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar is en of bepaalde groepen van burgers niet onevenredig door het voorstel worden belast. Het wetsvoorstel wordt niet vanuit een bepaalde ideologie of partijpolitieke perspectief beoordeeld, wel vanuit de waarden van de democratische rechtstaat. De beleidsanalytische toets neemt het aldus gekozen doel als gegeven maar kan vraagtekens zetten bij de haalbaarheid en de wijze waarop het beoogde doel wordt nagestreefd. Vragen over de aanvaardbaarheid van het gekozen doel zullen eerder aan de orde kunnen zijn in de juridische toets.

Bij de juridische toets gaat de Raad na of het voorstel niet in strijd is met het (internationaal) geschreven en ongeschreven hoger recht. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre het voorstel past binnen de bestaande wetgeving.

Wetsvoorstellen worden bij de wetstechnische toets beoordeeld op hun eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid. De toetsing omvat technische aspecten als logische en systematische opbouw, innerlijke consistentie en de gebruikte terminologie.

contact

 • adres

  Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
 • Telefoon

  Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
 • Kantooruren

  maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.