Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-02-21 LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de ter uitvoering van artiketl 10 van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid ten behoeve van de Kabinetten van de Ministers (Organisatiebesluit Kabinetten van de Ministers)
LBham
2021-05-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-21 LB Ontw. landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijz. vhOrganisatiebesluit Ministerie van Justitie ivm vervanging vh in de bijlage opgenomen functieboek Justitie en enkele andere wijziging
LBham
2021-05-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-21 LV Landsverordening van de tot wijziging van de Landsverordening Politie en de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid in verband met de reorganisatie van het Ministerie van Justitie
LV
2021-05-11
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 01/21 ILV Initiatiefontwerpslandsverordening tot wijz vd Landsverordening houdende regelen betreffende de handel in dranken en spijzen alsmede het verschaffen van huisvest ....aanpassing van openingstijden en controleren van geluidsoverlast
Div
2021-04-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-21 LV Ontwerp tot vastselling van de Landsverordening begroting 2021
LV
2021-04-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-21 RW Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
RW
2021-01-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-21 LV Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV
LV
2021-01-19
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-01-21-LV Ontwerp landsverordening tot wijz landsverordening begroting 2020
LV
2021-01-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-20 LB Ontwerplandsbesluit ham bevattend (bouw)technisch voorschriften voor bouwen en slopen van bouwwerken-compressed
LBham
2020-12-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-20 LV Ontwerp- tijdelijke landsverordening aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers
LV
2020-11-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-07-20 LV Ontw. Tijdelijke landsverordening COVID-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren
LV
2020-11-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-08-20 LV Ontw. Tijdelijke landsverordening van de houdende de vastelling van regels inzake het bezoldigingsmaximum en de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten
LV
2020-11-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-04-20 LV Ontw. Landsverordening tot wijz vd landsverordening Algemene Rekenkamer, de Landsverordening Constitutioneel Hof, de LV Ombudsman en de LV Raad van Advies ivm het verhogen vd leeftijdgrens van de leden
LV
2020-11-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-05-20 LV Ontwerp Landsverordening tot vaststelling jaarrekening 2016
LV
2020-10-19
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-03-20 LB Ontw. van Landsbesluit, ham, vd uitvoering van artikel 3, [derde lid], van de Landsverordening toelating en uitzetting
LBham
2020-08-11
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.